EVN đã bán điện trực tiếp đến 85,27% số xã có điện trên cả nước


Thông qua việc đóng điện các dự án cung cấp điện cho khách hàng và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đến nay cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ. Trong đó 5/12 huyện đảo có điện lưới quốc gia gồm Vân Đồn, Cát Hải, Phú Quốc, Cô Tô và Lý Sơn. 
 

Cấp điện cho đảo Lý Sơn. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Đã có 11.078/11.132 xã, phường có điện lưới đạt tỷ lệ 99,51% và có 24,373/24,760 triệu hộ dân có điện lưới đạt tỷ lệ 98,44% (trong đó có 16,445/16,810 triệu hộ dân nông thôn có điện lưới đạt tỷ lệ 97,83%). Hiện EVN đã bán điện trực tiếp đến 85,27% số xã có điện trên cả nước. 
 
Một số dự án điện nông thôn đã và đang được EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Dự án Năng lượng Nông thôn 2 vay vốn World Bank 130 triệu USD đã hoàn thành 100% khối lượng trước thời điểm đóng Hiệp định dự án 30/6/2014 với tổng số 2.014 xã trên địa bàn 25 tỉnh. Đặc biệt, dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn đã hoàn thành đóng điện, cấp điện cho gần 5.000 hộ dân chính thức vào ngày 28/9/2014, sớm hơn so với kế hoạch. 
 
Một số dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2014 như dự án “Cải tạo, mở rộng lưới điện vùng sâu vùng xa” và "Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn". Dự án “Cải tạo, mở rộng lưới điện vùng sâu vùng xa” vay vốn ADB đã hoàn thành 97% khối lượng, đóng điện cho gần 56.000 hộ dân chưa có điện tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Dự kiến cuối quý IV năm 2014 sẽ đóng điện thêm cho trên 36.000 hộ dân. Hiện dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn” vay vốn kfW 120 triệu EURO đã thực hiện được 99% khối lượng, giải ngân được gần 60% số vốn vay.
 
Dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho các đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 577 tỷ đồng đã hoàn thành gần 92% khối lượng đợt 2 và đóng điện cho hơn 9.600 hộ dân. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 100% khối lượng đợt 2. 
 
Dự án Phân phối Hiệu quả (DEP) vay vốn WB 488,9 triệu USD đã khởi công được 97/141 tiểu dự án, thực hiện 47% khối lượng thi công; hoàn thành đóng điện được 24/97 tiểu dự án và giải ngân được khoảng 121,7/488,9 triệu USD.
 
Theo EVN, trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực thu xếp vốn, đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán cho các dự án. Đã ký hợp đồng vay vốn trong nước trị giá 8.578 tỷ đồng và ký hợp đồng vay vốn nước ngoài trị giá 338 tr.USD với Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và ngân hàng Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU). Ngoài ra, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia cũng đã ký các hợp đồng vay vốn cho các dự án lưới điện truyền tải với tổng giá trị 12,35 tỷ đồng. 
 
Giá trị đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn trong 9 tháng qua ước đạt 80.722 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 71.362 tỷ đồng. 
 
Theo: icon.com.vn