MCCB Series U
View Full-Size Image
MCCB Series U

U- Series MCCB là dòng sản phẩm mới mang tính đột phá và là bước tiến nhảy vọt của Hyundai về công nghệ.

 

Với Những ưu điểm chính nổi trội hơn dòng sản phẩm Hi trước đây : kích thước nhỏ gọn hơn, kiểu dáng mới,hiện đại, khả năng cắt lớn hơn. Ngoài ra dòng sản phẩm U-MCCB còn bổ sung thêm một số các sản phẩm mới tiêu biểu là sản phẩm UCB 1600S với Iđm = 1600A . 

Dòng khung

    Mã hiệu
      Type

         Số cực
Number of Poles(P)

           Dòng cắt
   Breaking Current (kA)

220V/

240V

380V/ 415V

600V/

660V

50

UAB 50S

2, 3 ,4

42

25

7.5

UAB 50H

2, 3 ,4

50

30

10

UCB 50H

2, 3 ,4

85

42

18

UCB 50L

2, 3 ,4

100

50

25

125

UAB 100R

2, 3, 4

42

25

7.5

UAB 100S

2, 3, 4

50

30

10

UCB 100H

2, 3, 4

85

42

18

UCB 100L

2, 3, 4

100

50

25

UPB 100S

3, 4

100

85

10

UPB 100H

3, 4

130

100

10

UPB 100L

3, 4

150

100

20

UPB 100X

3, 4

200

150

25

160

UCB 160H

2, 3, 4

85

42

18

UCB 160L

2, 3, 4

100

50

25

UPB 160S

3,4

100

85

10

UPB 160H

3,4

130

100

10

UPB 160L

3,4

150

130

20

UPB 160X

3,4

200

150

25

250

UCB 250R

2, 3, 4

35

25

7.5

UCB 250S

2, 3, 4

50

36

10

UCB 250H

2, 3, 4

85

42

18

UCB 250L

2, 3, 4

100

50

25

UPB 250S

3, 4

100

85

10

UPB 250H

3, 4

130

100

10

UPB 250L

3, 4

150

130

20

UPB 250X

3, 4

200

150

25

400

UCB 400R

3, 4

35

30

18

UCB 400S

3, 4

50

42

22

UCB 400H

3, 4

85

65

25

UCB 400L

3, 4

125

100

30

UPB 400S

3, 4

100

85

10

UPB 400H

3, 4

130

100

10

UPB 400L

3, 4

150

130

20

UPB400X

3, 4

200

150

25

630

UCB 630R

3, 4

50

45

22

UCB 630S

3, 4

100

65

25

UCB 630H

3, 4

100

85

35

UCB 630L

3, 4

125

100

35

UPB 630S

3, 4

100

85

10

UPB 630H

3, 4

130

100

10

UPB 630L

3, 4

150

130

20

UPB 630X

3, 4

200

150

25

800

UCB 800R

3, 4

50

45

25

UCB 800S

3, 4

100

65

25

UCB 800H

3, 4

100

85

35

UCB 800L

3, 4

125

100

35

Kiểu cắt điện tử

UCB 800S

3, 4

100

100

10

UCB 800L

3, 4

150

130

20

1000

UCB 1000S

3, 4

100

100

10

UCB 1000L

3, 4

150

130

20

1250

UCB 1250S

3, 4

100

100

10

UCB 1250L

3, 4

150

130

20

1600

UCB 1600S

3

100

65

25


Các sản phẩm cùng loại