Máy cắt hạ thế (ACB) Hyundai
View Full-Size Image
Máy cắt hạ thế (ACB) Hyundai

Máy cắt không khí (ACB) Hyundai có các loại:

  • HiAS: 800A - 3200A
  • HAS: 600A - 2000A
  • HAT: 2500A - 5000A
  • HiAN: 800A - 4000A

Máy cắt không khí HiAS:

TT

Chủng loại

Dòng sản phẩm

Dòng cắt

1

HiAS 08-3FM-02

800

50

2

HiAS 10-3FM-02

1000

50

3

HiAS 12-3FM-02

1250

50

4

HiAS 16-3FM-02

1600

50

5

HiAS 20-3FM-02

2000

65

6

HiAS 25-3FM-02

2500

65

7

HiAS 32-3FM-02

3200

65

Máy cắt không khí HAS:

TT

Chủng loại

Dòng sản phẩm

Dòng cắt

1

HAS 08-3FH-02

600A - 800A

50kA

2

HAS 10-3FH-02

1000A

50kA

3

HAS 12-3FH-02

1250A

50kA

4

HAS 16-3FH-02

1600A

50kA

5

HAS 20-3FH-02

2000A

50kA

Máy cắt không khí HAT:

TT

Chủng loại

Dòng sản phẩm

Dòng cắt

1

HAT 25-3FH-02

2500A

65kA

2

HAT32-3FH-02

3200A

65kA

3

HAT40-3FH-02

4000A

65kA

4

HAT50-3FH-02

5000A

65kA

Máy cắt không khí HiAN:

TT

Chủng loại

Dòng sản phẩm

Dòng cắt

1

HiAN 08 -3FM-02

800A

70kA

2

HiAN 10-3FM-02

1000A

70kA

3

HiAN 12-3FM-02

1250A

70kA

4

HiAN16-3FM-02

1600A

70kA

5

HiAN 20-3FM-02

2000A

70kA

6

HiAN 25-3FM-02

2500A

85kA

7

HiAN32-3FM-02

3200A

85kA

8

HiAN40-3FM-02

4000A

85kA

 


Các sản phẩm cùng loại