Contactor Hyundai hạ thế
View Full-Size Image
Contactor Hyundai hạ thế

Contactor Hyundai hạ thế :

  • Contactor hạ thế: 9A - 800A

Contactor hạ thế Hyundai

STT

Mã hiệu
Type

Tiếp điểm phụ
Main

Công xuất định mức
Max. Power
kW

Dòng điện định mức
Operational Current
A

Kính thước
Extermal Size
W x H x D (mm)

200/

240V

380/

440V

200/

220V

380/

440V

1

HiMC 9

1NO - 1 NC

2.2

4

10

9

44 x 83 x 86
44 x 83 x 121

2

HiMC12

1NO - 1 NC

3.7

5.5

13

12

3

HiMC18

1NO - 1 NC

4.5

7.5

18

18

4

HiMC22

1NO - 1 NC

5.5

7.5

22

22

5

HiMC32

2 NO - 2 NC

7.5

15

32

32

63 x 83 x 86
44 x 83 x 122

6

HiMC40

2 NO - 2 NC

11

18.5

40

40

7

HiMC50

2 NO - 2 NC

15

22

50

50

70 x 86 x 99

8

HiMC65

2 NO - 2 NC

18.5

30

70

65

94 x 138 x 143

9

HiMC80

2 NO - 2 NC

22

37

80

80

10

HiMC90

2 NO - 2 NC

25

45

90

90

11

HiMC110

2 NO - 2 NC

30

55

110

110

130 x 155 x 154

12

HiMC130

2 NO - 2 NC

37

65

130

130

13

HiMC150

2 NO - 2 NC

45

75

150

150

138 x 189 x 171

14

HiMC180

2 NO - 2 NC

55

90

180

180

15

HiMC220

2 NO - 2 NC

63

110

220

220

16

HiMC260

2 NO - 2 NC

75

132

260

260

150 x 210 x 190

17

HiMC300

2 NO - 2 NC

90

160

300

300

18

HiMC400

2 NO - 2 NC

125

220

400

400

179 x 251 x 238

19

HiMC500

2 NO - 2 NC

140

250

500

500

20

HiMC630

2 NO - 2 NC

190

330

630

630

276 x 300 x 275

21

HiMC800

2 NO - 2 NC

220

440

800

800Các sản phẩm cùng loại